MAKLUMAT PELAYANAN

"MAKLUMAT PELAYANAN"
"DENGAN INI KAMI  MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA  SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"